Medisch Pedicure BriahVoetverzorging bij diabetes

Voetverzorging bij diabetes

Voetverzorging bij diabetespatiënten vereist extra zorg. Regelmatige controle en behandeling door een gespecialiseerde medisch pedicure kan ernstige gevolgen voorkomen. Hieronder leest u over de diabetische voet en waarom de pedicure hiervoor gespecialiseerd dient te zijn.

Diabetische voeten vereisen extra zorg

De voeten van diabetespatiënten kunnen extra kwetsbaar en gevoelig zijn en daarom is een speciale behandeling noodzakelijk.

Voeten van diabetespatiënten zijn extra kwetsbaar, omdat:

  • de voeten van stand kunnen veranderen, waardoor drukplekken en wonden kunnen ontstaan;
  • het gevoel in de voeten gedeeltelijk of helemaal kan uitvallen;
  • de bloedsomloop in de benen en voeten kan verminderen.

Algemeen advies voor de diabetespatiënt

  • Controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen.
  • Ga regelmatig wandelen of fietsen.
  • Laat uw voeten behandelen door een professionele pedicure die is aangesloten bij ProVoet, met de aantekening Diabetische Voet.

Wanneer gaat een diabetespatiënt naar een pedicure?

Het is raadzaam om enkele malen per jaar, ook als er geen voetklachten zijn, naar een professionele medisch pedicure te gaan die lid is van ProVoet. Het voorkómen van voetproblemen is namelijk een van de belangrijkste taken van de medisch pedicure. Naast de voetbehandeling geeft de medisch pedicure adviezen over de verzorging van de voeten en de keuze voor schoenen. Ik werk met meer disciplines samen, waardoor ik indien nodig (steun)zolen kan laten maken om drukplekken te ontlasten.

Vergoeding

Met een basiszorgverzekering kan een diabetespatiënt naar een medisch pedicure. Dat wil zeggen dat als u daarvoor in aanmerking komt, u de uiterst medisch noodzakelijke voetzorg krijgt. Als u niet in aanmerking komt voor de basisverzekerde zorg, kunt u de behandeling (gedeeltelijk) vergoed krijgen op grond van uw aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar.